Call for Papers

FEȚELE POSTUMANISMULUI

Emanație a unei realități tehnoculturale care excelează în a încrucișa specii și regnuri, biologicul cu artificialul, sau umanul cu nonumanul, postumanismul este unul dintre conceptele problematice ale contemporaneității. El sintetizează ample și contradictorii discursuri asupra unor realități sociale complexe, legate de inginerie genetică, inteligență artificială sau bioetică, fiind în egală măsură bănuit că ar fi el însuși doar o ficțiune teoretică. La adăpostul generos al postumanismului coexistă teorii tehnofile și tehnofobe, orientate, în egală măsură, spre diagnosticarea naturii (post)umane contemporane sau spre sondarea în diacronie a tradițiilor tehnoculturale ale umanității.

Problematică este și relația lui cu umanismul, pe care se și sprijină, cel puțin lexical. Sunt discursurile postumaniste urmarea firească a interogațiilor umaniste sau, dimpotrivă, se constituie într-o critică sistematică a valorilor ce definesc umanul, sfârșind prin a-l eroda iremediabil? Mai precis, care este doza exactă de umanism din postumanism? Regândirea conceptului de uman în noile contexte tehnologice, economice și sociale duce la noi paradigme de interpretare a relației dintre natură și cultură, sau la reconfigurări ale granițelor dintre om și celălalte specii sau regnuri. Iar interogațiile actuale asupra (post)umanului traduc tensiunile unei realități simultan asaltată și structurată de tehnologie, în care scenariile cândva specifice SF-ului par a fi intrat în câmpul actualității imediate.

În acest context, revista Meridian critichttp://meridiancritic.usv.ro, invită cercetătorii interesați să trimită lucrări subsumate următoarelor direcții tematice:

Postumanismul – delimitări teoretice 

Ficțiunea gotică și avatarurile monstruosului

Postumanismul și mecanica avangardei

Postumanismul și literatura SF

Reprezentări ale corporalității postumaniste

Postumanismul și Transumanismul

Rațiune versus Corp în imaginarul postumanist

Realitatea virtuală – forme ale (de)structurării identitare

Figura cyborgului

Postumanismul și Postmodernismul

Literatura electronică și genurile ei

Etc.

Lucrările pe teme înrudite sunt, în egală măsură, binevenite.

 

Așteptăm cu interes lucrări în limbile română, engleză, franceză și germană.

Rezumatele (cca. 200 de cuvinte), lucrarea completă (maximum 7000 de cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului (o bionotă de cca. 400 de cuvinte) se vor expedia la următoarea adresă de mail: meridian.critic.flsc@gmail.com.

Pentru detalii privind condițiile de tehnoredactare, consultați pagina http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=norme-de-redactare.

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor: 30 iunie 2018.