Norme de redactare

Lucrarile redactate în limba româna vor respecta urmatoarele cerinte:


·Materialele vor fi redactate în format Word, Times New Roman, 11, spatiere la 1,5;
· Notele de subsol, rezumatele în limba engleza si cuvintele-cheie, de asemenea în engleza, vor fi redactate în Word, Times New Roman, font 10;
· Reliefarea unui concept sau indicarea caracterului de exemplu al unui cuvânt se vor marca prin italice, nu prin sublinieri sau bold;
· Cu exceptia literelor initiale, numele de familie ale autorilor vor fi formatate în small caps (nu se vor folosi exclusiv majuscule);
· Citatele vor fi marcate prin ghilimele, dupa modelul ,, ”;
· Fragmentele de citate lipsa vor fi marcate prin […], la fel si notele editorului;
· Se recomanda a nu se folosi cratima în locul liniei de pauza, evitându-se astfel situatiile de genul [ – text -,];
· Cratima se foloseste lipita de literele între care se afla, în vreme ce linia de pauza se foloseste cu spatiu înainte si dupa;
· Indicatiile bibliografice urmeaza a fi mentionate în notele de subsol;
· Notele de subsol (footnotes) se numeroteaza începând cu 1 si se insereaza automat;
· Nota de subsol se întocmeste dupa modelul: prenumele si numele autorului, titlul (scris cu italice), volumul, localitatea, editura, anul, numarul paginii/paginilor de unde a fost preluat citatul.
· Pentru corecta întocmire a notelor de subsol, va rugam sa tineti cont de urmatoarele precizari:
Op. cit. – se foloseste când se citeaza o singura lucrare a unui autor, însa nu la o citare succesiva, ci la una facuta la distanta; autorul si lucrarea au mai fost mentionate anterior în întregime, dar pâna la aceasta referinta bibliografica au fost citate si alte lucrari ale unuia sau mai multor autori, dar nici o alta lucrare a aceluiasi autor:
Op. cit., urmata de numarul paginii/paginilor
Idem – se foloseste când autorul este acelasi ca în nota precedenta, dar este citat cu alta lucrare: Idem, numele lucrarii, pagina/paginile;
Ibidem – se foloseste când exista trimiteri succesive la acelasi autor si la aceeasi lucrare: Ibidem, pagina/paginile;
· Precizarea paginii se va face cu ,,p.” când este vorba de o singura pagina si cu ,,pp.” când este vorba despre mai multe pagini;
· Daca s-a consultat o traducere, se precizeaza numele traducatorului si editia româneasca folosita;
· Fiecare intrare în lista bibliografica se încheie cu punct;
· Referintele bibliografice vor fi grupate la sfârsitul articolului, fara a fi numerotate, în ordinea alfabetica a numelui autorului, respectând urmatorul model:

Monografii:
Manolescu, Nicolae, Istoria critica a literaturii romane. 5 secole de literatura, Pitesti, Editura Paralela 45, 2008, 1234 p.

Articole:
Pop, Ion, Urmuz – schita de portret, în ,,Romania literara”, anul XVI, nr. 11, 17 martie 1983, p. 4.

Studii în volume:
Dersidan, Ioan, Oglinda – un simbol al prozei lui George Balaita, în Simut, Ion (ed.), Valente europene ale literaturii romane contemporane, Oradea, Editura Universitatii din Oradea, 2007, pp. 131-147.

Resurse web:
Liiceanu, Gabriel, Usa interzisa, [on-line], pp.18-39, accesat la 14 decembrie 2009, disponibil la adresa: http://www.scribd.com/doc/4580604

· Rezumatele în limba engleza (maxim 1000 caractere, spatii libere incluse) si cuvintele-cheie vor fi redactate dupa modelul de mai jos:

Abstract: 
The present paper, implicitly polemic, is a fragment of a more elaborate study and aims at redefining I.L. Caragiale’s work, by setting it not in the realm ofmimesis, but in that of questioning the immediate reality from an onthological perspective. Apparently exploring the real, I.L. Caragiale’s writing questions the hypothetical, the text becoming both creation and interpretation of the world. Thus, in I.L. Caragiale’s work, the aproximation of nothingness does not provoke, in a postmodern manner, a crisis of anguish and alienation, but it generates fascination and hedonism.
Keywords: I.L. Caragiale, fictionalizing, truth/illusion, cynism/hedonism, modernity

· Bionotele în limba engleza (maxim 800 caractere, spatii libere incluse) vor fi redactate dupa modelul de mai jos:

Mariana Boca 
is Associate Professor of Comparative Literature and Cultural Studies at The Stefan cel Mare University of Suceava, Faculty of Letters and Communication Sciences. She is teaching courses in 19th and 20th century Literature and Culture (The 20th Century Novel, Culture and Conflict in Post-war Europe, Mentality and Literature, European Mentalities, Literature and Philosophy). Books: Modernism between Literature and Philosophy (2002); European Mentalities(2006); Romanian Literature in the 20th Century (2008); European Crisis and Romanian Modernism (2009). Areas of research: Modernity; Modernism; (Post)Modern Mentality; (Post)Modern Ethics.