Comitet de redacție

Redactor-sef

Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU | ✉ mircea_a_diaconu@hotmail.com


Redactori-sef adjuncti

Prof. univ. dr. Elena-Brândusa STEICIUC | ✉ selenabrandusa@yahoo.com

Conf. univ. dr. Elena-Luminita TURCU | ✉ luminitaturcu@litere.usv.ro

Conf. univ. dr. Daniela PETROSEL | ✉ daniela.petrosel@gmail.com


Colegiu de redactie
Prof. univ. dr. Rodica NAGY | ✉ rodicanagy@litere.usv.ro
Prof. univ. dr. Ovidiu MORAR | ✉ ovidiumorar@litere.usv.ro
Conf. univ. dr. Evelina GRAUR | ✉ evelyn@eed.usv.ro
Conf. univ. dr. Cornelia MACSINIUC | ✉ corneliamacsiniuc@litere.usv.ro
Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE | ✉ simonamanolache@litere.usv.ro
Conf. univ. dr. Raluca DIMIAN | ✉ raluca.dimian@usm.ro

Lector univ. dr. Codrut SERBAN | ✉ codrutserban@litere.usv.ro

 


Coperta: Ing. Vlad TOMA


Colegiul științific

Nicoleta CINPOEŞ (Worcester – UK)

Tatiana CIOCOI (Chişinău – Republica Moldova)

Al. CISTELECAN (UMFEST, Târgu Mureş)

Andrei CORBEA-HOIŞIE (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi)

Constantin GRIGORUŢ (Otago – Noua Zeelandă)

Otilia HEDEŞAN (Universitatea de Vest, Timişoara)

Mircea MARTIN (Academia Română)

Mircea MUTHU (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Ion POP (Academia Română)

Elena-Brânduşa STEICIUC (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava)

Maria ŞLEAHTIŢCHI (Chişinău – Republica Moldova)

Andrei TERIAN (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu)

Cornel UNGUREANU (Universitatea de Vest, Timişoara)