Declarație de etică

1. AUTORII

 

Lista de autori va include toți cercetătorii care au avut o contribuție semnificativă la cercetarea, sinteza și elaborarea textului propus spre publicare.

 

În cadrul procesului editorial, revista este reprezentată exclusiv de către editori, iar autorii – acolo unde sunt doi sau mai mulți – doar de către primul autor. Acesta este cel care trimite revistei adresa sa de corespondență, cel care semnează documentele legale și cel care își asumă toate responsabilitățile față de revistă.

 

De asemenea, primului autor îi revine și responsabilitatea de a se asigura că toți co-autorii au fost incluși în text și că aceștia au citit și acceptat versiunea finală a textului.

 

Autorii sunt obligați să participe la procesul de corectare/revizuire a textului; ei operează corectarea greșelilor.

 

Autorii nu trebuie să plătească nici un fel de taxe pentru procesarea manuscriselor și publicarea studiilor.

 

Autorii nu pot publica aceeași cercetare în mai multe reviste.

 

2. CONFIDENȚIALITATE

 

Manuscrisele și întreaga corespondență cu autorii și cu evaluatorii sunt confidențiale. Autorii și referenții de asemenea au responsabilitatea de a trata în același fel corespondența cu revista, între ei și față de terțe părți. Mesajele dinspre editori cu privire la manuscrise, rapoartele referenților și orice alte materiale confidențiale nu pot fi postate pe nici un website sau publicate în vreun alt fel, fără permisiunea prealabilă a editorilor, indiferent dacă textul trimis este, în cele din urmă, acceptat sau nu spre publicare. Același lucru este valabil pentru conținutul propriu-zis al oricărui manuscris, din momentul în care acesta a fost propus spre publicare și până în momentul acceptării sau refuzării sale de către editori.

 

În vederea desfășurării unui proces de selecție corect și de cea mai înaltă calitate, editorii asigură confidențialitatea, în ceea ce-i privește, și recomandă, atât referenților evaluatori, cât și autorilor, evitarea oricăror tentative de a afla identitatea celuilalt. Comunicarea dinspre autor (cu privire la orice chestiune care se referă la revistă, la procedurile aplicate sau la orice altă informații în legătură cu publicarea, și care privește în mod direct pe autor) se face exclusiv cu editorii. Toate mesajele sunt păstrate și rămân disponibile ambelor părți, chiar și după publicarea textului.

 

3. DREPTURI DE AUTOR ȘI PLAGIAT

 

Autorii sunt obligați să urmeze cu strictețe instrucțiunile revistei Meridian Critic. Lucrările care nu respectă principiile revistei Meridian Critic vor fi returnate autorilor.

 

Deținerea drepturilor de publicare a textelor precum și a oricăror alte materiale (planșe, grafice, tabele) constituie o obligație a autorilor. Pe parcursul procesului editorial, autorii trebuie să completeze o declarație care certifică faptul că textul prezentat spre publicare revistei Meridian Critic le aparține, nu a mai fost publicat și nici nu se află în curs de publicare altundeva.

 

Orice material provenind dintr-o lucrare deja publicată trebuie marcat în mod riguros, integral și absolut de semnele citării, citarea sursei fiind la fel de imperioasă.

 

Referenții sunt îndemnați să fie atenți la orice formă de plagiat și să informeze editorii atunci când există o astfel de suspiciune.

 

Înainte de a fi publicate, textele sunt verificate anti-plagiat prin platforma TURNITIN achiziționată de Universitatea „Ștefan cel Mare”.

 

În cazul în care, după publicarea unui text, se dovedește că acesta conține elemente de plagiat, editorul va publica online o declarație cu privire la textul în discuție, luând act de plagiat și trimițând la materialul plagiat. Totodată, articolul conținând un plagiat va fi marcat ca atare, pe fiecare pagină a textului. În caz de plagiat extins, textul poate fi retras de către editori.

 

4. ALTE PROBLEME DE ETICĂ

 

Textul se respinge imediat în cazul în care:

 

  • conține elemente de plagiat;
  • contravine principiilor morale fundamentale ale societății;
  • conține orice fel de atac la persoană;
  • se află în oricare etapă care are în vedere publicarea sa în alt loc.

 

Autorii au responsabilitatea de a informa cu promptitudine revista Meridian Critic dacă descoperă o eroare semnificativă sau o neconcordanță în text, atât pe parcursul procesului editorial, cât și după publicare. În ultima situație, autorul are obligația de a coopera cu editorii în vederea retragerii textului sau a adăugării unei erate, în funcție de gravitatea erorii.

 

Textele publicate în Meridian Critic pot fi copiate și distribuite public, cu condiția ca sursa să fie citată în mod corespunzător și să nu se facă nicio modificare sau transformare a originalului.

 

Drepturile de autor asupra textelor publicate în Meridian Critic aparțin autorilor.

 

În cursul procesului editorial, autorii semnează o declarație prin care acordă Revistei Meridian Critic dreptul de a (re)publica textele.