Norme de redactare

Lucrările redactate în limba româna vor respecta următoarele cerințe:

 

 • Materialele vor fi redactate în format Word, Times New Roman, 11, spațiere la 1,5;
 • Notele de subsol, rezumatele în limba engleza și cuvintele-cheie, de asemenea în engleza, vor fi redactate în Word, Times New Roman, font 10;
 • Reliefarea unui concept sau indicarea caracterului de exemplu al unui cuvânt se va marca prin italice, nu prin sublinieri sau bold;
 • Cu excepția literelor inițiale, numele de familie ale autorilor vor fi formatate în small caps (nu se vor folosi exclusiv majuscule);
 • Citatele vor fi marcate prin ghilimele, după modelul ,, ”;
 • Fragmentele de citate lipsa vor fi marcate prin […], la fel și notele editorului;
 • Nu se va folosi cratima în locul liniei de pauză, evitându-se astfel situațiile de genul [ – text -,];
 • Cratima se folosește lipită de cuvintele între care se află, în vreme ce înainte și după linia de pauză se folosește spațiu;
 • Indicațiile bibliografice se marchează după citat după modelul: [Călinescu 1941: 230] sau, în cazul în care există mai multe titluri din același an, [Călinescu 1941 a: 230], unde Călinescureprezintă numele autorului, 1941, anul apariției, a, prima dintre lucrările citate din anul 1941, 230, pagina de la care s-a citat;
 • Notele de subsol (footnotes) conținând comentarii etc. se numerotează începând cu 1 și se inserează automat;
 • Bibliografia se organizează alfabetic și se realizează după modelul:

Călinescu 1941: G. Călinescu, Istoria literaturii de la origini până în prezent, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1941.

Pop 1983: Ion Pop, „Urmuz – schiță de portret, în ,,România literara”, anul XVI, nr. 11, 17 martie 1983, p. 4.

Paleologu 1997: Al. Paleologu, Abisalul Caragiale, în Despre lucrurile cu adevărat esenţiale, Iaşi, Polirom, 1997.

Diaconu 2018: Mircea A. Diaconu, Reading Microliterature: Language, Ethnicity, Polyteritoriality, în vol.  Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian (eds), Romanian Literature as World Literature, Bloomsbury, SUA, 2018

Liiceanu 2009: Gabriel, Ușa interzisă [on-line], disponibil la adresa:

http://www.scribd.com/doc/4580604, accesat la 14 decembrie 2009

Rezumatele în limba engleza (maxim 1000 caractere, spatii libere incluse) si cuvintele-cheie vor fi redactate după modelul de mai jos:

Abstract: 
The present paper, implicitly polemic, is a fragment of a more elaborate study and aims at redefining I.L. Caragiale’s work, by setting it not in the realm ofmimesis, but in that of questioning the immediate reality from an onthological perspective. Apparently exploring the real, I.L. Caragiale’s writing questions the hypothetical, the text becoming both creation and interpretation of the world. Thus, in I.L. Caragiale’s work, the aproximation of nothingness does not provoke, in a postmodern manner, a crisis of anguish and alienation, but it generates fascination and hedonism.
Keywords: I.L. Caragiale, fictionalizing, truth/illusion, cynism/hedonism, modernity

Bionotele în limba engleza (maxim 800 caractere, spatii libere incluse) vor fi redactate după modelul de mai jos:

Viorella MANOLACHE is a scientific researcher III PhD, at the Romanian Academy, Institute of the Political Science and International Relations, at the Department of Political Philosophy. Books (selective): Romanian Postmodernity / Between Ontological Experience and Political Necessity (2004); Political Blindness as a Heredity Syndrome (2005); Fetishism. Hypostasis of the Romanian Cultural Press (2006); Elites in Marsh (2009); Alternative Currents of the Prefix Post-Philosophical and Political Evaluations (2010); The dynamics of the European Model regarding Creative Localism within Offensive Modernism (During the First Half of the 20th Century), 2011; Homo Posthistoricus: Philosophical and Political Profile (2012). Areas of research: Political Philosophy, Political Sciences, Postmodern Ideologies, Cultural Studies.