Prezentare

Meridian Critic – Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Seria Filologie (ISSN: 2734 – 7419 ISSN-L: 2069 – 6787) – revistă bianuală cu caracter ştiinţific în domeniul ştiinţelor umaniste (limbi şi literaturi străine; limbă şi literatură română).

 

Revista a apărut în anul 1992 sub denumirea Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava. Seria Filologie, iar din 2009 denumirea sa a devenit Meridian critic. Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. Seria Filologie. B. Literatură.

 

Publicaţia are un caracter interdisciplinar şi este structurată în trei părţi: un Dosar critic, o rubrică de Exegeze şi o rubrică de Recenzii. Dosarele critice îşi propun reactualizarea şi tratarea din perspectivă modernă a unor teme tradiţionale, precum:

Discursul care îmbracă (nr. 1 şi 2/2015), Stereotipii culturale şi lingvistice (nr. 1/2016), Shakespereare şi Cervantes (nr. 2/2016), Metadiscurs și metatext (nr. 1/2017), Hrana prin cuvinte și povești (nr. 2/2017), Memorie, discurs, literatură (nr.1/2018), Feţele postumanismului (nr. 2/2018), Memorie, istorie, discurs, mentalitate (nr. 1/2019), Capcanele genului (nr. 2/2019).

 

Acestea reflectă o arie largă de preocupări ştiinţifice în domeniul teoriei, istoriei şi criticii literare, oferă posibilitatea creării de noi premise de cercetare şi facilitează realizarea de schimburi interuniversitare la nivel naţional şi internaţional, integrând astfel cercetarea românească într-un context dinamic. Contribuţiile sunt asigurate de profesori universitari şi cercetători din România şi din alte ţări din Europa, America, Asia, Africa şi Australia.

 

Prin tematica propusă, ca şi prin exegezele publicate, revista introduce în circuit internaţional atât nume reprezentative ale cercetării literare româneşti, cât şi valori ale literaturii şi culturii române. Revista dispune de un colegiu ştiinţific format din personalităţi de prestigiu ale vieţii culturale şi academice internaţionale (România, Franţa, Spania, S.U.A., Canada), academicieni şi profesori universitari de elită, cercetători de referinta în domeniul literaturii europene şi mondiale.

 

Revista isi propune sa stimuleze originalitatea în cercetarea literară, promovând în acelasi timp rigoarea ştiinţifică şi deontologică. Lucrările primite sunt evaluate printr-un proces de peer review, urmărindu-se totodată verificarea indicilor de respectare a drepturilor de autor.