Sumar

  1. DOSAR CRITIC. POSTMODERNISM (I)
  2. EXEGEZA
  3. RECENZII

B. Literatura, Tomul XV, Nr. 1, 2009

POSTMODERNITATE/POSTMODERNISM - DOUĂ CONCEPTE OPERAŢIONALE(?)
Ovidiu MORAR
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Studiul de faţă încearcă să definească două concepte controversate – postmodernitatea şi postmodernismul –, cu implicaţiile lor majore în studiul literaturii contemporane. Originile celor doi termeni, contextul lor ideologic, etica şi estetica aşa-numite „postmoderne”, principalele caracteristici ale unui (posibil) stil „postmodern” sunt analizate pe scurt, cu referire la cele mai cunoscute studii pe această temă.

postmodern, postmodernism, postmodernitate
ISTORIA LITERATURII, DINCOLO SAU DINCOACE DE INEFABIL
Mircea A. DIACONU
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Acest articol propune o definire a istoriei literare atît din perspectivă modernă, cît şi postmodernă. Problematizarea conceptului de literatură ia în considerare soluţiile pe care le poate oferi istoricul literar pentru a stabili relaţia dintre general şi particular, central şi marginal, sau dintre obiect şi subiect. Dacă acceptăm ideea că istoricul literar creează scenarii posibile interpretînd o factologie existentă deja - el construieşte legi şi categorii bazate pe acest principiu –, rezultă că, din perspectivă postmodernă, însuşi obiectul de studiu trebuie redefinit, întrucît e prins într-o continuă metamorfoză ce elimină opoziţiile dintre general şi particular sau dintre central şi marginal. E nevoie, aşadar, de un neo-pozitivism mai larg, astfel încît actul „descrierii” să nu mai implice o trădare a realului.

istorie literară, organicitate, neo-positivism, modern, postmodern
Schita pentru o lectura asupra eticii (post)moderne
Mariana Boca
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Studiul prezintă natura conflictuală a eticii (post)moderne, urmărind un traseu care rezumă mentalitatea şi comportamentul etic al modernităţii.

etică, postmodernitate, modernitate, mentalitate, comportament.
Douamiism si postmodernism
Andrei Bodiu
Universitatea „Transilvania”, Brasov

În acest articol, autorul ia poziţie faţă de concluziile exprimate în două teze de doctorat, recent finalizate la Bucureşti sub îndrumarea Profesorului Nicolae Manolescu (G. Moarcas – Expresionişti după expresionsm, respectiv Cristina Ispas – Fenomenul poetic românesc post decembrist, Bucureşti, 2009) şi încheie prin a formula propriile aserţiuni critice asupra simptomelor literaturii române postmoderne, asupra relaţiilor între generaţiile poetice româneşti în ultimii treizeci de ani şi asupra neo-expresionismului.

literatura anilor 2000, postmodernitate, generaţii de scriitori, simptome culturale.
ESTETICA NEGATIVULUI: POSTMODERNISMUL LUI J.-F. LYOTARD
Sunil Sharma
University of Mumbai, India

Autorul acestui articol urmăreşte paradigma negativităţii în filosofia postmodernă a lui J.F. Lyotard, asociind esteticii negativităţii propusă de Şcoala de la Frankfurt (Adorno, Horkheimer) teoria şocului şi a auraticii a lui W. Benjamin şi dialectica lui Hegel. Constante similare se regăsesc în condiţia postmodernă exprimată critic în opera lui Th. Pynchon şi Kurt Vonnegut.

dialectică, negativitate, şoc, postmodernitate, Lyotard
Fleeing Postmodernism…
Onoriu Colacel
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

L’auteur de cet article propose un débat critique concernant la théorie du postmodernisme et de la postmodernité et le prolongement de la modernité.

Postmodernisme, modernisme, théories
CONDIŢIILE POSTMODERNE ALE ROMANULUI AFRICII NEGRE FRANCOFONE
Adama COULIBALY
Université de Cocody-Abidjan, Côte d’Ivoire

Avînd drept punct de plecare diferite teorii ale postmodernităţii (J.F. Lyotard, Harry Blake, L. Hoek, M. Călinescu, H.J. Luesebrink), care sînt aduse în legatură cu diferite romane ale literaturii africane contemporane, autorul legitimează teza că literatura africană, considerată drept postcolonială, prezintă în egală măsură trăsături postmoderne. El se ocupă mai cu seamă de autorul L.H. Hoek, care, în lucrarea Indifference, outrance et participation (1986), nu a acordat literaturii africane nici un loc în lista literaturilor postmoderne.

literatura africană, postmodernism, postcolonialism, francofonie, Africa neagră
UN ALTFEL DE „POSTMODERNISM ROMÂNESC”: MIHAI SORA DESPRE LIBERTATEA CA POTENTIALITATE
Caius DOBRESCU
Universitatea „Transilvania” din Brasov

Autorul analizează mai multe constante filosofice ale operei lui Mihai Şora: condiţia ontologică a posibilului, valoarea pluralităţii, dihotomia actual-potenţial. El notifică legătura dintre premisele acestor constante şi reflecţiile lui M. Şora asupra limbajului a căror abordare este posibilă din două perspective diferite : simbolic-poetică şi ştiinţific-tehnologică.

postmodernitate românească, filosofie, posibil, pluralitate, limbaj.
LA PRATIQUE POSTMODERNE DANS VERRE CASSÉ D’ALAIN MABANCKOU ET LE JEUNE HOMME DE SABLE DE WILLIAMS SASSINE
Philip Amangoua ATCHA
Université de Cocody-Abidjan, Cote d’Ivoire

This article deals with the features of postmodernism in Verre cassé by Alain Mabanckou and Le jeune homme de sable by Williams Sassine. It aims at demonstrating that through the adoption or adaptation of the postmodern poetic, these two writers acquaint us with texts that are seductive and fascinating, with regard to style and formal research. Diegetic incoherence, multiplication of intrigues, plurality of narrative voices, heterogeneity in forms, blending of genres and intertextuality, all these underline the postmodern dimension of these two novels. This postmodern aesthetic implies an explorating writing that enables these writers to innovate and renew the novelistic genre.

postmodernism, African novel, self-representation, trivialiterature, intergenericity, fragmentation, intertextuality
TERORISTUL ŞI SCRIITORUL: DIALOGURI INDIVIDUALE CU CONŞTIINŢA DE MASĂ
Melissa Lam
Chinese University of Hong Kong

Studiul îşi propune o dezbatere asupra problematicii autorului ca interpret al conştiinţei colective în societate, construite plecând de la imagine şi spectacol. Această imagine se reflectă în romanul Mao II al scriitorului chinez Don DeLillo.

China, funcţia şi rolul autorului, conştiinţa maselor, imaginar
Un exercice de récupération postmoderne d’une espèce littéraire désuette
Simona Antofi
Université «Dunarea de Jos», Galati

The movement of literary forms and conventions constantly relates to rearranging the canon and its reading. The aesthetic aim is often doubled by the ideological, social, national ones etc, being revised from the point of view of the new readings on literature, thus it becomes the object of analysis for different hierarchical displacements which validate, at a certain point, the position of the literary genre within the literary domain. In the postmodernist age, the transgression of old classifications, the juxtaposition of specific marks belonging to a certain genre and especially the re-reading as strategy of tradition re-evaluation turn to be programmatic and a favoured way of analysis. In this way, the dialogue between literary ages and forms becomes the main theme of the post-modern literature.

literary forms, aesthetic aim, literary ideology, re-reading, meta-text
POSTMODERNISMUL, FINALMENTE GOTIC
Luminita-Elena TURCU
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Lectura unei nuvele din 2002 a lui Stephen King, „Totul este posibil, finalmente”, ne oferă şansa unei analize comparativă a goticului postmodernist şi goticului clasic, cel născut în Anglia veacului al XVIII-lea. Titlul însuşi – incitant, ambiguu – se constituie într-o rampă de lansare a argumentării conform căreia postmodernismul a transformat goticul tradiţional într-un hibrid al subculturii populare, într-o formă derizorie de artă, autoparodică şi autodevoratoare. Bricolajul gotic îi conferă autorului nord-american incontestabile capacităţi mitopoetice, pe care le putem decela şi la clasicii genului, dar care îl singularizează pe King în spaţiul literar american din zilele noastre.

Stephen King, gotic, Postmodernism, hibrid, bricolaj
UNE LECTURE GEOCRITIQUE DU PARCOURS TRANSPATIAL DE BIRAHIMA DANS LES TEXTES DE KOUROUMA
Bi Kacou Parfait Diandué
Université de Cocody, Abidjan

This contribution puts the emphasis on the application and the applicability of geocriticism literary theories connected with postmodernism. The geocritical approach submits its object of evaluation to three possible stages of analysis: transgressivity which exposes the disappearance of the frontiers, thus engendering a rhizomorphic fusion of space and the lability of the body, hence the permanence of movement; spatio-temporality which goes with the showing of the parameters and the mutual encoding of time and space; referentiality which admits the representational influence of reality on fiction, but also that of the imaginary on the tangible. The trans-spatial itinerary of Birahima shows this triple encoding of the nature and the fact of wandering. Dynamited space, suspended time and labile protagonist articulate geocriticism in the vast field of postmodernism.

postmodernism, geocriticism, spatio-temporarity, transgressivity, referentiality, rhizom
FOWLES SI AMBIGUIZAREA CONTRACTULUI FICTIONAL
Constantin DRAM
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi

One of John Fowles’ novel techniques, concerning the postmodern convention, consists in an equivocal narrative contract, the relation narrator/character, character/character and author/narrator/text being, as a matter of fact, re-written. His technique is fascinating and full of narrative traps, determining the successive assembling and dismantling of the realistic illusion, giving the canonical reader the feeling he shares an assumed reading of a Hardy’s novel. However, through irony, a total detachment is pointed out and references to new rules of re-defining the narrative conventions are made, one of them being clearly presented in chapter VII of The French Lieutenant’s Woman. This equivocal narrative contract vests the reader with new prerogatives, including that of playing a part in breeding the meanings of the literary text. New roles are saved for the writer, including those of character or reader of his own text.

John Fowles, postmodernism, narrative contract, narrative technique
CLASICI AI MODERNITĂŢII LA TRECEREA CĂTRE POSTMODERNISM. SCRIITURA AUTOREFERENŢIALĂ CA REFLEXIE A UNUI PREZENT IMANENT LA TH. MANN ŞI MARCEL PROUST
Raluca Hergheligiu
Universitatea „Stefan cel Mare“, Suceava

Autoarea acestui articol îşi propune să sublinieze efectele pe care le poate avea includerea, respectiv excluderea actului scrierii din structura ficţionala a romanelor temporale ale secolului al XX-lea (Thomas Mann şi Marcel Proust). Atît în primul caz, cît şi în celălalt, raportarea la actul scrierii presupune activarea unei dimensiuni a prezentului imanent textului: dacă Thomas Mann alege să abordeze aceasta dimensiune într-o manieră directă, prin obiectivarea constantă a discursului ficţional, Proust introduce în acţiunea romanului său elemente ficţionale care trec mai curînd drept metafore ale procesului creaţiei literare. În ambele cazuri avem de-a face cu un tip de autoreferenţialitate a scrierii care este mai curînd specifică postmodernităţii.

comparatism, actul scrierii, temporalitate, autoreferenţialitate, prezentul textului.
Ethique au féminin et postmoderne du vide. Copies conformes de Monique LaRue
Denisa-Adriana OPREA
SNSPA, Filiala Cluj-Napoca

This article aims to illustrate the confrontation between the postmodern of the void (postmoderne du vide) and the feminism through the study of Copies conformes (1989), a novel written by the Québec writer Monique LaRue. More specifically, it focuses on the path space of Claire Dubé, the narrator-protagonist, in order to emphasize, first, the dematerialized and functional geometry of the postmodern non spaces (non-lieux), and secondly, the attempt of the heroin to invest them with values and meaning. To do so, it proceeds to a division of the postmodern city, in both its geography and dynamics as well as in the ways of being it engenders.

postmodern of the void (postmoderne du vide), non spaces (non-lieux), desubstantialisation, deshumanisation, feminin ethics
NARAŢIUNEA MULTIETAJATĂ
Daniela Petrosel
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Lucrarea analizează un roman postmodernist tipic, Simion lifticul. Roman cu îngeri si moldoveni, de Petru Cimpoeşu. Fiind o poveste cu/despre mai multe poveşti, textul este o descriere plină de ironie a societăţii româneşti. Religia, politica, viaţa de familie sau mass-media sunt principalele ingrediente ale acestei imagini comice asupra României de astăzi. Multietajarea existenţelor – la urma urmei, personajele trăiesc într-un bloc de opt etaje – devine principiu al construcţiei narative.

literatură română postmodernă, societate, religie, politică
Filmele horror, fantezii ale crizei
Petru MARIAN
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Filmele cu zombi şi morţi-vii sunt o categorie specială a filmului horror care prezintă spectacolul alegoric al dezintegrării accelerate a ordinii sociale sub ameninţarea unei misterioase pandemii. Credem că divertismentul este o sursă importantă pentru diagnoza societăţii contemporane. Aceste ficţiuni exprimă drama societăţii umane care nu are în modul ei de organizare anticorpii care i-ar permite să reziste ameninţărilor ce se nasc în chiar sânul ei. Aceste filme pot fi citite fie ca purtătoare ale unui mesaj reacţionar, deoarece oferă alternativa unei societăţi închise asigurând protecţie în schimbul renunţării la câteva liberatăţi fundamentale, fie ca manifest împotriva masificării individului, ca expresie, deci, a voinţei de a refonda societatea.

film horror, societate, protest, protecţie
CONSUMING LITERATURE: THE LITERARY PRACTICES OF A POSTMODERN HUNGER ARTIST
Aino Rinhaug
University of Oslo, Norway

The present article seeks to examine the relation between consumption and the production of a literary self and identity. Considering that consumption is a process of production as well as exhaustion of objects, I take a closer look at the way in which the self emerges in the communicative field between the two aspects. Its generation depends, thus, on two practices of writing: one of “poiesis” (bringing into life) and one of “praxis” (to act, to do). As an exemplary text, I have chosen a modernist text - Kafka’s “A Hunger Artist” - which I believe is inhabited by a postmodern figure - the hunger artist. His practice or performance brings together the two procedures of consumption and communicates, moreover, a postmodernist signification of self.

Franz Kafka, postmodernism, consumption, production, identity, poiesis, praxis
TEMNIŢA LIMBII. AMRAS DE THOMAS BERNHARD
Laura Mihaileasa
Universitatea „Stefan cel Mare“, Suceava

Articolul surprinde caracterul tautologic al limbii şi îndoiala cu privire la capcanele acesteia, având drept consecinţe fatale anularea identităţii personajelor din nuvela Amras de Thomas Bernhard. Soarta povestitorului şi a fratelui său, Walter, este cea a intelectualilor expuşi capcanelor limbii, trăind sentimentul excluderii si al prizonieratului, dar şi pe cel al suprasaturaţiei de cultură, de tradiţia care împovărează şi paralizează, fără a lăsa loc impulsurilor creatoare. Insuficienţa si hipertrofia limbii - germeni negativi ai existenţei – sunt plasate de scriitorul austriac în acelaşi context cu decăderea în toate formele ei: degradarea intelectuală şi corporală, boala, nebunia, sinuciderea, moartea. Pierdut în labirintul limbii, povestitorul găseşte o falsă ieşire: scrisul, ca formă şi mai degenerată a limbii, prin intermediul căruia comite o sinucidere fictivă.

literatură austriacă, Thomas Bernhard / Amras, limbaj tautologic, spirit / tradiţie/ cultură, decadenţă
“Asa e, daca vi se pare...”. Limbajul corpului si discursul postmodern. Dans contemporan în România 2006-2009
Nicoleta Popa Blanariu
Universitatea din Bacau

Le XX-ième siècle “réinvente” le corps et la danse. Une riche création chorégraphique et l'émergence d'une anthropologie du corps en témoignent. La danse s'échappe à l'académisme et va de pair avec la contre-culture. Le “nouveau corps” - dont rêvent Isadora, Artaud, les (post)modernes - est naturel, cosmopolite et Janus bifrons: il intègre l'Autre (Tarahumaras, Balinais, Afro-américains, Orient, Grèce antique) et remonte au passé pour y rafraîchir la danse occidentale. Redevable aux paradigmes (post)modernes, la danse contemporaine repense l'immémorial langage du corps: autoréférentialité, intertextualité / interculturalité, critique socio-estetique n'y manquent pas. La danse croise l'utopie multiculturelle.

postmodernisme, corps, danse, Roumanie, utopie multiculturelle
NICOLAE GANE: nuvela fantastica si psihologica - Cânele balan
Geta Morosan
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Opera lui N. Gane, scriitor aproape necunoscut din Cenaclul „Junimea”, constituie un amestec de neoclasicism (prin funcţia moralizatoare), de realism (prin temele sociale şi prin interesul pentru psihologia personajelor) şi de romantism (prin preocuparea pentru folclor, fabulos şi fantastic). Tema timpului este tratată atât în cadrul realist (timp linear, ireversibil, în care evenimentele se petrec o singură dată) cât şi în cadrul fantastic (timpul circular şi timpul discontinuu). Tema visului îl apropie pe N. Gane de literatura fantastică, din moment ce romancierul insistă asupra ambiguităţii experienţelor onirice.

N. Gane, Junimea, realism, romantism, neoclasicism
TAHAR BEN JELLOUN CETTE AVEUGLANTE ABSENCE DE LUMIÈRE
Loredana Sveica-Mititiuc
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

After the failure of the putsch organised against King Hassan II of Marocco, the regime of the latest king invented, as a supreme form of oppression and terror, an underground secret prison in Tazmamart, where 58 militaries experimented life pushed to the limit of death and physical and psychic horror. Of all tortures, the lack of light proved to be the most excruciating pain.

Literature of Marocco, putsch, darkness
Milan Kundera sau calvarul identitatii
Hergyán Tibor
Universitatea ELTE, Budapesta

Having written, in 1990, a work on poetics, The Art of the Novel, Milan Kundera publishes, in 1999, a novel whose theme is stated by the title: Identity. The omniscient narrator recounts the story of a couple of lovers from a psychological perspective (he has access to their unconscious) and a social one. As author of the fiction, Milan Kundera defines identity from an ontological, anthropological, sociological, and psychological point of view, by the relationship between love and freedom, and the pattern of motifs throws light on the meaning of the themes.

Kundera, identity, love
„KEINER DIESER ORTE IST ZU FINDEN“: DESPRE ŞTERGEREA GRANIŢELOR ŞI PROIECŢIA LITERARĂ ÎN SPAŢIUL EST-EUROPEAN LA INGEBORG BACHMANN
Ramona Trufin
Universität Konstanz/Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iasi

Articolul de faţă se ocupă de maniera literară şi culturală în care Ingeborg Bachmann îşi transpune interesul pentru zona est-europeană în lucrările sale de ficţiune, luînd în considerare o serie de elemente biografice, corespondenţa sa cu Paul celan, precum şi cele mai relevante contribuţii ştiinţifice în acest domeniu.

Europa de est, graniţe, identitate, real şi imaginar, limbaj