Sumar

  1. DOSAR CRITIC. UTOPIA AND DYSTOPIA (I)
  2. EXEGEZA
  3. RECENZII

B. Literatura, Tomul XVI, Nr. 1, 2010

„CREDINŢA ÎN LUCRURILE DE NECREZUT”: THE AGE OF CONGLOMERATES CA DISTOPIE CRITICĂ
Alexander Charles Oliver Hall
Kent State University, Ohio, U.S.A.

Pe fundalul disoluţiei programului american de asigurări sociale şi al corupţiei corporatiste ajunsă aproape un clişeu, volumul de debut din 2008 al lui Thomas Nevins, The Age of Conglomerates, este pe cît de actual pe atît de obsedant. Romanul întrebuinţează exact aceste două probleme – corupţia şi potenţiala prăbuşire a sistemului de asigurări sociale – drept catalizatorul lumii sale critico-distopice. În contextul debutului de secol 21, distopia critică reprezintă un cadru narativ amplu şi potrivit pentru a provoca emergenţa unei imaginaţii utopice. Uzul problematicii contemporane în roman drept fundament al universului distopic, combinat cu un deznodământ optimist, conlucrează la promovarea conceptului de reverie socială.

Thomas Nevins, distopie critică, asigurări sociale, The Age of Conglomerates, Statele Unite, genul ştiinţifico-fantastic
EXIL SI HETEROTOPIE
Oana-Elena STRUGARU
Scoala doctorala, Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Conceptul de exil a fost în permanenţă raportat la ideea de spaţiu. A fi exilat înseamnă raportarea existenţei la binomul înăuntru/afară. Pe de altă parte, într-o epocă a simultaneităţii şi multiplelor suprapuneri, spaţiul nu mai poate fi conceput în termeni duali, ci este obiectul multiplelor interpretări prin care capătă o variată paletă de semnificaţii. Încercăm în prezenta lucrare să demonstrăm că exilul presupune existenţa unei heterotopii, folosind opera scriitorului american de origine română, Andrei Codrescu.

exil, heterotopie, spaţiu, deteritorializare, rizom
SOCIETATE DISTOPICĂ, IDEAL UTOPIC? ROLUL CLĂDIRILOR CU DESTINAŢIE ARTISTICĂ DREPT VEHICULE ALE CONTROLULUI ŞI UTOPIA CONSUMERISTĂ
Carol Cooper
University of Wolverhampton, United Kingdom

Utopia este o reacţie la o stare distopică existentă. Căutînd să creeze utopia, muzeele şi galeriile re-construiesc evenimente, obiecte şi aspiraţii prin intermediul artefactelor şi al spaţiilor configurate. La rîndul său, acest fapt reprezintă o consolidare a stării distopice care există dincolo de jurisdicţia acestor instituţii culturale. Clădirile cu destinaţie artistică sînt utilizate drept mijloc de control al comportamentului societăţii distopice. Ele ar putea fi considerate sinonime cu traducerea utopică a lui ou topos (fără loc), date fiind exponatele asortate, secţiunile active de utilizatori sau disciplinele predate, organizate sub formă de colecţii reasamblate. Această lucrare explorează aspectul schimbător şi rolurile acestor clădiri ca reflecţii ale societăţii distopice în intervalul de timp 1850-2000.

arhitectură, consumerism, control, educaţie, galerii de artă, muzee, revoluţie
VINO, ARMAGHEDON! VINO!: NIHILISMUL HOMOSEXUAL ŞI MARGINALITATEA URBANULUI
Daniel Portland
New York University, U.S.A

Sub ameninţarea spectrului gravei crize economice actuale şi al legalizării pe scară din ce în ce mai largă a căsătoriilor homosexuale, această lucrare va examina semnificaţia simbolică şi posibilităţile spaţiului urban de a genera politici homosexuale. Mai precis, ca urmare a argumentaţiei care îi plasează pe „gay” într-o „clasă creativă” şi îi poziţionează ca modele de ţapi ispăşitori ai ciclurilor de îmburghezire sau, mai eufemistic spus, ai reînnoirii urbane, voi sugera o economie politică alternativă care neagă existenţa pieţelor imobiliare speculative. În locul lor, vor apărea un model homosexual de relaţionalitate care mai degrabă se auto-întreţine decît se autopropagă şi un spaţiu urban care este mai degrabă topologic decât revizionist.

copii, îmburghezire, nihilism, homosexual, urban
„FICŢIUNEA SIONISTĂ”. REPICTAREA LUMII VECHI-NOI
Nissim Gal
University of Haifa

În acest articol sînt discutate două ansambluri de opere care reprezintă faze diferite în arta vizuală şi cultura utopiei sioniste. Prima parte a articolului tratează operele timpurii ale artistului Ephraim Moses Lilien (1874-1925) şi modul în care s-a construit percepţia utopică în limbajul vizual timpuriu al sionismului. În cea de-a doua parte a articolului, este prezentată opera lui Eliahou Eric Bokobza, ca un exemplu de artă israeliană contemporană care deconstruieşte şi critică deschis arta sionistă timpurie, pe considerente atît etice cît şi politice. Articolul aduce în discuţie estetica sionistă timpurie prin prezentarea operei lui Lilien cît şi conspiraţia vizuală post-sionistă pe care Bokobza o portretizează dintr-un punct de vedere postcolonial. Visul sionist este redat în arta critică contemporană a lui Bokobza ca o poveste ştiinţifico-fantastică ce se desfăşoară într-un spaţiu inedit, unde noul este un prezent/viitor multicultural în care vestul se amestecă cu estul într-un limbaj vizual pseudo-mitic.

: utopie sionistă, Lilie, Bokobza, postsionism, postcolonialism, discurs vizual
FAMILIA DISTOPICĂ ÎN BRAZIL
Dominick Grace
Brescia University College, Italy

Brazil, originalul film distopic al lui Terry Gilliam, invocă diverşi tropi distopici cărora le adaugă însă o neaşteptată focalizare asupra familiei. Incriminarea în film a structurilor familiale distopice reprezintă un element-cheie. Structurile familiale revin ca imagini ale reproducerii literale a lumii distopice. Familiile din film demonstrează perpetuarea între generaţii a distopiei, de la copiii familiei Buttle, orfani de tată, la golănaşii de cartier care se joacă de-a interogarea teroriştilor, până la Jack Lint, care îşi lasă fiica să se joace în biroul său în timp ce pleacă să tortureze diverse persoane. Scenele-cheie asociază statul disfuncţional cu familia disfuncţională.

distopie, Gilliam, Brazil, Freud, satiră
THE HANDMAID’S TALE : TOPOSUL CA DISTOPIE ŞI/SAU UTOPIE
Ecaterina Patrascu
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti

Romanul lui Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale, este o distopie critică, o naraţiune-avertisment, în ceea ce priveşte chestiunile care pot transforma normalitatea şi factorul familial (toposul) fie în utopie fie în distopie. Aceste chestiuni vizează fanatismul, credinţa în adevărul absolut, echitatea cu orice preţ şi nu în ultimul rând eradicarea comunicării autentice. La polul opus se situează deschiderea faţă de celălalt, acceptarea mai multor variante de adevăr şi conştientizarea diferenţei. Articolul explorează dialectica transformării şi reevaluarea realităţii.

distopie critică, fundamentalism, postmodernism, puritanism, utopie
NAPOLI ŞI LAGOS: REPREZENTĂRI POSTMODERNE ÎN LABYRINTHE DES SENTIMENTS DE TAHAR BEN JELLOUN ŞI EVERYTHING GOOD WILL COME DE SEFI ATTA
Richard Oko AJAH
University of Ibadan, Nigeria

Fiecare scriitor se angajează în ceea ce numim politica spaţiului cu scopul de a da viaţă personajelor sale într-un context temporal. Cunoştinţele de geografie şi cartografie vizînd un loc cunoscut dat consolidează arta portretistică şi realizarea intrigii. De exemplu, scriitorul marocan Tahar Ben Jelloun descrie panoramic oraşul italian Napoli, utilizînd o lentilă poetică ce îi permite să dezvăluie oraşul ca pe un compendiu de complexe. Pe lîngă localizarea geografică, acest oraş european are trăsături comune cu oraşul Lagos, descris de scriitorul nigerian din diaspora Sefi Atta. Utilizînd lentile literare postmoderne, acest articol analizează prin comparaţie factorii care fac din ambele oraşe un loc al paradoxurilor şi un epicentru al postmodernităţii.

postmodernism, geografie, spaţiu, haos, schizofrenie, cultură
UTOPIE POLITICĂ ŞI DISTOPIE ROMÂNESCĂ ÎN SECOLUL AL XX-LEA
Alina Crihana
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati

Secolul al XX-lea a scos la iveală, în contextul traumatizant al celor două războaie şi al expansiunii marilor “religii seculare”, o utopie politică întemeiată pe raţionalizarea cîtorva miteme de sorginte milenaristă, cum ar fi “ Regatul dreptăţii” lenino-stalinist sau patria ariană nazistă. Construind o lume ficţională inversă, romanul politic în calitate de distopie totalitară trece la o destructurare a discursului şi a scenariilor acestei utopii. Prin intermediul satirei, romanul politic denunţă “deriva idolatrică” ce antrenează, la nivelul imaginarului politic, deviaţii patologice responsabile de transformarea utopiei în distopie.

utopie, distopie, ideologie, imaginar politic, roman politic
I.L. CARAGIALE. FRAGMENTE DESPRE TOT - SAU DESPRE VID
Mircea A. DIACONU
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Investigarea realului este motivată de dorinţa identificării lucrului în sine, dar ameninţată de secătuirea formelor sub care acesta ni se prezintă. Obsedat fiind de adevărul ce se ascunde în spatele materiei, Caragiale simte lucrurile, le analizează îndeaproape, deplasînd fiecare detaliu spre primplan pînă cînd acesta devine monstruos (chiar şi la nivel fizic). Această permanentă stare de suspiciune transformă totul în iluzie. De aici, un infern al suspiciunii şi al imaginaţiei.

Caragiale, reprezentare, nimic, ironie
Teatrul lui Dumitru Solomon
Ovidiu Morar
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Studiul de faţă urmăreşte principalele etape ale operei dramatice a lui Dumitru Solomon, unul dintre cei mai importanţi dramaturgi români din ultimele decenii, începând cu schiţele publicate în 1967, continuând cu aşa-numitele “piese filosofice” publicate în 1984 şi terminând cu farsele postmoderne scrise în ultimii ani. Mecanismele acţiunii dramatice, modurile şi procedeele comice, implicaţiile tragice ale conflictului, intertextualitatea parodică şi jocul ironic cu convenţiile teatrale sunt de asemenea analizate în încercarea de a defini principiile de bază ale esteticii teatrale a lui Dumitru Solomon.

teatru, parodie, convenţie
Cioran si revelatiile constiintei autentice
Florian BRATU
Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava

Acest articol scoate în evidenţă cîteva aspecte importante ale genului eseistic, privit în context ca un gen bazat pe libertatea de gîndire absolută. Analiza noastră se focalizează asupra eseurilor scriitorului român Emil Cioran, care serveşte drept model pentru scrierea de eseuri filosofice şi literare.

eseu, gen, libertate de gîndire, Emil Cioran
EXIL SI GLOBALIZARE: DUMITRU RADU POPA SAU DEZINVOLTURA AMERICANA
Liliana-Stela Balan
Scoala doctorala, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze problematica generată de fenomenul globalizării discursului scriitorilor din exil. Un caz interesant este cel al lui Dumitru Radu Popa. Acesta părăseşte România în 1985 şi, după un an petrecut în Franţa, se stabileşte în Statele Unite. Spaţiul social, cultural şi, bineînţeles, cel literar din America transformă scriitura celor veniţi din vechea Europă. Transformarea este benefică, temele noilor realităţi sînt abordate fără complexe, fără teamă de facilitate. Sinceritatea tonului, o trăsătură ascunsă în România în spatele unei manii a formei sofisticate, îşi găseşte acum calea. Vom analiza felul în care se modifică discursul lui Dumitru Radu Popa, discurs care, odată transplantat în spaţiul american, devine o infuzie de stil lejer, made in USA, aparent destinat unui cititor de peste Ocean, în realitate adresat unui public român.

exil, globalizare, realitate, metamorfoză, intertextualitate, Dumitru Radu Popa
BASMUL ŞI RECEPTAREA SA
Emilia Colescu
Scoala doctorala, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Acest articol prezintă o sinteză a textelor critice despre povestea cultă, care poate fi percepută ca un adevărat model pentru tinerii nerăbdători să-şi îmbogăţească cunoştinţele în domeniu. Acest volum conţine o introducere şi patru părţi, care reprezintă o abordare ştiinţifică a autorilor care s-au dedicat scrierii cărţilor pentru copii. Introducerea este semnată de Jean Perrot, criticul care i-a dedicat acest studiu lui Marc Soriano, cel care a fost considerat inovatorul acestui domeniu ştiinţific, redescoperind astfel basmele doamnei de Aulnoy, poveştile culte ale lui Charles Perrault, abordarea didactică a doamnei de Beaumont şi basmele realiste ale contesei de Ségur. Fiecare parte este o abordare foarte interesantă şi ne permite să percepem natura lăuntrică a poveştii culte. Prima parte este dedicată lui Charles Perrault, autorul de basme din secolul al XVII-lea, a doua parte este o reabordare a modelului de basm al doamnei de Aulnoy, a treia parte conţine o perspectivă diacronică privind crearea şi interpretarea basmelor scrise de femei, iar în ultima parte putem vedea cum este tradusă şi reinterpretată literatura pentru copii, în special basmele.

povestea cultă, basmul, cărţi pentru copii, fantastic, folclor şi modernism, basmele realiste, basmele ironice
COMPONENTA BALCANICĂ ÎN SCRIERILE LUI PANAIT ISTRATI: NERANŢULA
Cristina HETRIUC
Scoala doctorala, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Opera literară a lui Panait Istrati se împarte în două categorii: textele care descriu universul cultural românesc şi cele în care sunt prezentate alte civilizaţii, cum ar fi cea greacă, orientală, otomană, balcanică. Limba scrierii este întotdeauna limba franceză. Autorul identifică şi menţine elementele culturale specifice folosind diferite strategii: traducerea literală, reportul de cuvinte străine. Autorul zugrăveşte aceste spaţii culturale într-un mod etic; prezentul articol analizează modalitatea prin care cultura şi civilizaţia balcanică este transpusă în franceză.

elemente culturale specifice, report, traducere literală, strategii de traducere
TRADUCEREA CA PROCES DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ
Petronela MUNTEANU
Scoala doctorala, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Traducerea este o problemă complexă care se manifestă în aspecte variate, dar dimensiunea care ne interesează în acest articol este cea culturală, deoarece credem că scopul traducerii nu este o expresie strict lingvistică, ci un text privit în context dinamic şi comunicativ. Vom vedea că traducătorii preferă fie cultura sursă, fie cultura ţintă, dar gândirea noastră se înscrie în paradigma dominantă a traducerii, conform căreia traducătorii trebuie să caute strategii de diminuare a distanţei culturală, pentru a repune în discuţie relaţia noastră cu Celălalt.

cultură, traducere culturală, sursă, ţintă, naţional şi străin.
Didactica Nova sau catalogul de imagini al existentei
Dan Patrascu
Scoala doctorala, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

Lucrarea îşi propune să analizeze Didactica Nova din perspectiva temelor şi deschiderilor textuale şi existenţiale pe care le conţine. Cartea este în egală măsură autobiografie, roman şi catalog de imagini. În Didactica Nova, teoria care se conturează în opera lui Radu Petrescu, potrivit căreia a scrie despre viaţă este un act mai important decât viaţa însăşi, este pe deplin demonstrată.

autobiografie, amintire, imagine, jurnal