Colegiul stiintific

 • Acad. Nicolae MANOLESCU
  Academia Româna
 • Acad. Mihai CIMPOI
  Academia Româna
 • Prof. dr. Jean BURGOS
  Chambéry - Franta
 • Prof. univ. dr. Alain MONTANDON
  Clermont-Ferrand - Franta
 • Prof. univ. dr. Jean-Paul MADOU
  Chambéry - Franta
 • Prof. univ. dr. Constantin GRIGORUT
  Otago - Noua Zeelanda
 • Prof. univ. dr. Maria SLEAHTITCHI
  Balti - Republica Moldova
 • Prof. univ. dr. Mircea MARTIN
  Universitatea din Bucuresti
 • Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
  Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Ion POP
  Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Andrei CORBEA-HOISIE
  Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi
 • Prof. univ. dr. Cornel UNGUREANU
  Universitatea de Vest, Timisoara
 • Prof. univ. dr. Al. CISTELECAN
  Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mures

Call for Papers

Corp şi Text/ Corpul ca Text


Interesul crescând al ultimelor decenii faţă de corp, precum şi faţă de reprezentarea şi construcţia lui literară, istorică, socială şi filozofică atestă faptul că nimeni nu mai tratează corporalitatea ca pe un dat cartezian. Epistemologia carteziană, cu un impact covârşitor asupra ideologiei estetice clasice, valoriza mintea cu preţul destituirii corpului. Uzurparea corpului – asimilat erorii şi incertitudinii – a avut ecouri până în modernitate şi a influenţat masiv elaborarea filosofică a subiectivităţii şi reprezentarea acesteia prin discurs. Nici măcar scepticul Montaigne, care protesta încă din veacul al XVI-lea împotriva divorţului nefiresc dintre minte şi corp, nu ar fi putut însă anticipa viziunea postmodernistă asupra corpului, disociat în egală măsură de minte, precum şi de realitatea experienţei.


Ce mai înseamnă azi corpul din punct de vedere cultural? Termenul încă mai sugerează o entitate bine delimitată, însă în continuă lichefiere, universală, însă autonomă, decisivă în solidificarea tradiţiei, însă neştanţată de istorie. Ce mai este natural la corpul uman? Antropologia contemporană preferă să vorbească mai degrabă despre corpul multiplu sau multiplicitatea corporală (body multiple), iar studiile culturale despre cultura corpului sau corpul cultural (body culture). Modificarea şi reformatarea corporală prin modă, tatuare, piercing, chirurgie plastică, sport, yoga, diete sau ca urmare a bolii, îmbătrânirii, degradării fizice şi psihice şi morţii sunt zone de acut interes în dezbaterile prezente. Corpul este reprezentare şi inscripţie a practicilor sociale şi culturale. Corpul este deci text: poate fi citit, interpretat, tradus, transpus, presupus şi suprapus. La fel, textul este un corp care poate fi reformulat, mutilat sau cosmetizat prin traducere, interpretare critică, transpunere cinematografică etc.


Din multitudinea de posibile direcţii de investigaţie critică, sugerăm:

 • Transformări culturale, reprezentări literare şi filozofice ale corpului
 • Trup, întrupare şi întruchipare: moduri de reprezentare ale corpului în diverse epoci, de diverşi scriitori, artişti etc.
 • Reprezentarea corpului în mass media, arta şi arhitectura contemporană
 • Reproducerea corpului/textului – Corpuri/texte reproductive
 • Corpul/textul fragmentat, alcătuit din piese disparate (body-in-pieces)
 • Corporalitate, rasă, clasă şi identitate etnică
 • Corpul şi identitatea sexuală şi de gen
 • Corpul post-uman: tehnologie, ştiinţă şi corp
 • Politici culturale de modificare a corpului/textului: deformări corporale şi devieri textuale
 • Anatomia corpului politic: organe şi viscere
 • Mutilare, modificare, multiplicare corporală şi textuală
 • Corpul dezbrăcat/corpul îmbrăcat: nuditate, obscenitate, modă
 • Corpul monstrous şi textul transgresiv
 • Corpuri inscripţionate: chirurgia plastică, tatuarea, body piercing
 • Corpuri defecte: boală, dizabilitate, bătrâneţe, moarte
 • Posteritatea corpului/textului: donarea de organe şi intertextualitatea


Termenul limită pentru expedierea articolelor: 15 iunie 2013. Aşteptăm cu interes lucrări în limbile: engleză, germană, franceză sau română. Rezumatele (cca. 200 cuvinte) si lucrarea completă (maximum 7.000 de cuvinte), împreună cu o scurtă prezentare a autorului (o bionotă de cca. 400 cuvinte), se vor expedia pe următoarea adresă de mail: l_turcu@yahoo.com