Colegiul stiintific

 • Acad. Nicolae MANOLESCU
  Academia Româna
 • Acad. Mihai CIMPOI
  Academia Româna
 • Prof. dr. Jean BURGOS
  Chambéry - Franta
 • Prof. univ. dr. Alain MONTANDON
  Clermont-Ferrand - Franta
 • Prof. univ. dr. Jean-Paul MADOU
  Chambéry - Franta
 • Prof. univ. dr. Constantin GRIGORUT
  Otago - Noua Zeelanda
 • Prof. univ. dr. Maria SLEAHTITCHI
  Balti - Republica Moldova
 • Prof. univ. dr. Mircea MARTIN
  Universitatea din Bucuresti
 • Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
  Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Ion POP
  Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Andrei CORBEA-HOISIE
  Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi
 • Prof. univ. dr. Cornel UNGUREANU
  Universitatea de Vest, Timisoara
 • Prof. univ. dr. Al. CISTELECAN
  Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mures

Call for Papers

Discursul care îmbracă

 

Primul număr din anul 2015 al revistei academice Meridian critic va fi rezervat analizelor şi interpretărilor discursurilor asupra vestimentaţiei. Dincolo de rolul de a proteja, de a ornamenta sau de a menaja pudoarea purtătorului, vestimentaţia poate însemna o declaraţie de apartenenţă (la un grup de vârstă, un sex, un loc, un mediu social, o comunitate etnică, o religie, o profesie, un curent de opinie etc.), un semnal al schimbării de statut, o provocare… Nu e doar o formă de exprimare a eului, ci un mod de comunicare. Dar e greu de imaginat cum s-ar putea constitui codul vestimentar ca sistem semnificativ în afara codului lingvistic. Colaboratorii revistei Meridian critic sunt invitaţi la o reflecţie, din perspectivă literară sau/şi lingvistică – nefiind excluse interacţiunile cu perspectivele propuse de etnologie, sociologie, antropologie, psihologie, estetică etc. – asupra formelor, funcţiilor, valorilor, receptărilor discursurilor despre vestimentaţie.
Iată câteva direcţii care îi pot orienta pe autorii articolelor:

 • Particularităţile discursului despre vestimentaţie în diversele genuri de texte (literare, ştiinţifice, religioase, jurnalistice);
 • Curente literare şi ideologii reflectate în discursurile despre vestimentaţie;
 • De la descriptiv la argumentativ în discursul despre vestimentaţie;
 • Specificitatea discursurilor despre vestimentaţie în diversele spaţii culturale; reflectarea interacţiunilor între limbi şi culturi în aceste discursuri;
 • Dinamica discursurilor despre anumite piese vestimentare;
 • Lexicul discursurilor despre vestimentaţie;
 • Denotaţie şi conotaţie în discursul despre vestimentaţie;
 • Vestimentaţia: de la imagine la discurs;
 • De la îmbrăcăminte la costum şi invers prin discursul despre vestimentaţie.

 

Termenul limită pentru expedierea articolelor: 1 iunie 2015. Aşteptăm cu interes lucrări în limbile: engleză, franceză, germană sau română. Rezumatele (cca. 200 cuvinte) şi lucrarea completă (maximum 7000 de cuvinte), împreună cu o scurtă prezentare a autorului (o bionotă de cca. 400 cuvinte), se vor expedia pe următoarea adresă de mail: simonamanolache@litere.usv.ro

Pentru detalii privind normele de redactare, vă rugăm accesați pagina: http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=norme-de-redactare.

Aşteptăm, de asemenea, lucrări ştiinţifice din domeniile literaturii şi lingvisticii, publicate în 2014, care, după părerea autorilor, pot fi recenzate în revista academică Meridian critic. Lucrările vor fi trimise la adresa:
Meridian critic, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Str. Universităţii nr. 13, 720229 Suceava