Call for Papers

Refugiați / Exilați / Expatriați 

Voci distincte în literaturile, artele și culturile din întreaga lume, exilații/refugiații/expatriații – personalități politice sau artistice, scriitori și cititori, reali sau ficționalizați au reprezentat mereu o sursă, un motiv și un motor al schimbărilor semnificative la nivel local, regional, național, transnațional și transcontinental. 

Forțate sau nu să fie în continuă mișcare, persoane, comunități, națiuni, țări, continente, granițe și hărți au fost (re)interogate, (re)provocate, (re)alterate, (re)aranjate, (re)imaginate, (re)transformate, (re)trasate și (re)inspirate. „Re-teritorializarea” (ca să folosim conceptul lui Gilles Deleuze și Félix Guattari) nu aparține doar trecutului; e o provocare continuă.  Războaiele, genocidurile și conflictele de natură religioasă și/sau etnice din ziua de azi, schimbările din ordinea economiei mondiale și cele climatice, epidemiile și pandemiile par a mări diversitatea tiparelor și a accelera ritmul mișcării indivizilor și a comunităților, ale căror discursuri generează tipuri noi de narațiune, noi tipologii și noi spații ale literaturilor și artelor contemporane. 

Noile contexte sociale sunt fie primite cu valuri de aplauze, fie contestate prin explozii de isterii în masă, frică și neîncredere. Uneori, ele generează ură și violență extremă, cu consecința degradării continue a percepției asupra discursului migranților. Noile contexte literare și artistice generează ample interogări în spații interculturale, motivate de încercarea de a oferi și de a confirma noi definiții ale unor concepte aflate în continuă schimbare, precum sine, familie, vecinătate, comunitate, acasă și patrie.

De vreme ce noul secol evoluează într-unul al exilaților/refugiaților/expatriaților, vă invităm să trimiteți articole despre schimbările epistemologice ale acestor identități și ale reprezentărilor acestora în texte și contexte literare, narative, etnografice, cinematografice, lingvistice etc. Primim articole care propun unghiuri diferite de vedere și o perspectivă interdisciplinară. 

Articolele pot fi redactate în limbile română, engleză, franceză sau germană.

Lucrările (de maximum 7000 de cuvinte), însoțite de rezumate în limba engleza (maximum 200 de cuvinte) și de o scurtă prezentare a autorului (o notă biografică care să nu aibă mai mult de 400 de cuvinte), vor fi trimise la adresa:  meridian.critic.flsc@gmail.com 

Pentru mai multe detalii cu privire la normele și stilul de redactare, consultați următorul link: 

http://meridian.critic.usv.ro/index.php?page=norme–de-redactare 

Termenul limită pentru trimiterea articolului integral: 15 iunie 2020.