Call for Papers

POST-SCRIPTUM

Într-o cultură infiltrată de estetica incompletudinii, practica post-scriptumului nu se mai referă exclusiv la clasica adăugire care vine să lămurească ceea ce textul a omis să spună inițial și nici măcar la platitudinea justificativă a particularităților de stil sau de oricare altă natură cu care ne obișnuiseră scriitorii secolelor trecute. Post-scriptumul denotă acum ceea ce este scris după text, orice tip de addendum care complinește (uneori chiar suplinește) textul inițial, statutat astfel ca provizoriu și mereu amendabil. Orice sfârşit, deşi pare a închide un text, marchează, de fapt, locul în care un alt text își are originea la fel cum textul original, nicidecum originar, se revendică de la finalurile altor texte.

Cum practicile reciclării și reproducerii, laolaltă cu cele de descentrare şi demontare a autorităţii auctoriale, sunt quasi-universale, utilizăm termenul „text” pentru a acoperi arta în genere și toate formele de media în care se pot depista protezări ale textului original, care a mobilizat energii creatoare de alte texte. 

Revista Meridian critic invită cercetătorii să propună unghiuri de vedere inedite și perspective interdisciplinare. Autorii pot trimite contribuții subsumate direcțiilor tematice enumerate mai jos, fără a se limita însă doar la acestea:

 • postfețe, addenda, texte explicative, epiloguri, erate etc.;
 • finaluri duble, multiple, modificate, alternative și deschise;
 • palimpseste, variațiuni, versiuni, forme abreviate, revizuiri, reevaluări;
 • rescrieri, continuări (sequels sau follow-ups), francize cinematografice sau literare;
 • texte funerare ca post-scriptumuri existențiale: elegii, epitafuri, recviemuri, ferpare, necrologuri, inscripții funebre, lamentații;
 • interpretări critice, ecranizări, puneri în scenă ca post-scriptumuri ale textelor literare.

Articolele pot fi redactate în limbile română, engleză, franceză sau germană.

Lucrările (de maximum 7000 de cuvinte), însoțite de rezumate în limba engleză (maximum 200 de cuvinte) și de o scurtă prezentare a autorului (o notă biografică care să nu aibă mai mult de 400 de cuvinte), vor fi trimise la adresa: meridian.critic.flsc@gmail.com 

Pentru detalii cu privire la normele și stilul de redactare, urmați indicațiile de pe site-ul revistei: http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=norme-de-redactare    

Termenul limită pentru trimiterea articolului integral: 31 martie 2021

 

Post-ScriptumAcest număr apare în memoria fostelor noastre colege din colectivul de redacție al revistei Meridian critic, Sabina Fînaru (1959-2019) și Gabriela Rangu (1969-2020). Volumul reprezintă un omagiu adus vieții lor dăruite cu bucurie, umor și inteligență profesiei didactice și literaturii. 

FEMEI ȘI CARIERE

În ultimii ani, dezbaterile legate de raporturile profesionale ale femeilor au ocupat, mai evident ca niciodată, spaţiul public. Mişcarea Me Too, a cărei intensitate a provocat extinderea acestor dezbateri la scară globală, implicând personalităţi din toate ţările şi domeniile, stimulând luarea de poziţie de către reprezentanţi, mai mult sau mai puţin anonimi, ai tuturor categoriilor sociale, a fost doar unul dintre evenimentele determinante pentru punerea sub semnul întrebării a statutului profesional real al femeii în societatea contemporană. Frământările media, cu un conţinut de mare sau mică anvergură, prea adesea anecdotice, dar cu un impact considerabil asupra mentalităţilor, au reflectat şi continuă să reflecte, explicit sau implicit, mutaţiile pe care le-a suferit percepţia asupra conexiunii dintre femei şi meseriile pe care le practică. Avea Meghan Markle voie să-şi extragă regalul soţ din Anglia pentru a continua, în felul său, legătura (contractuală) cu lumea audio-vizualului ?Ştiaţi că femeile ruse au obţinut abia în ianuarie 2021 dreptul legal de a conduce garniturile de metrou ?”, Poate fi interpretat Pe aripile vântului în primul rând ca romanul unei « femei care face carieră », al unei Scarlett care-şi dobândeşte independenţa (sentimentală şi financiară) muncind, făcându-şi loc în lumea exploatatoare a bărbaţilor ? Foarte numeroase astfel de întrebări, puse de/în presă, provoacă reacţii însufleţite, dacă nu chiar înverşunate, justificate în diverse moduri de sociologi, psihologi, antropologi. Mulţi scriitori au răspuns de-a lungul timpului în mod original acestei nevoi a comunităţilor de a observa, analiza, redefini şi influenţa rolul femeii în raportul său cu munca plătită, raport extrem de complex, în interdependenţă cu dinamica relaţiilor sociale, tehnologice, politice, ştiinţifice şi culturale. Volumul revistei Meridian Critic intitulat „Femei şi cariere” va reuni contribuţii care vor pune în evidenţă modul în care literatura ficţională a abordat şi a modificat imaginea femeii care munceşte. Aceste contribuţii vor fi, pe cât posibil, subsumate următoarelor axe :

 

  • profesii ale femeilor în operele ficţionale : ideologii, curente, prototipuri, singularităţi ;
  • impactul personajelor literare feminine asupra evoluţiei profesiilor sau a limbajului;
  • cariere academice feminine reflectate în literatură ;
  • femeia scriitoare în operele sale : ipostaze metadiscursive ; 
  • reprezentări ale carierelor feminine din literatură în celelalte arte ;
  • rezonanţe ale carierelor feminine din literatură în media.

 

Articolele pot fi redactate în limbile română, engleză, franceză sau germană.

Lucrările (de maximum 7000 de cuvinte), însoțite de rezumate în limba engleză (maximum 200 de cuvinte) și de o scurtă prezentare a autorului (o notă biografică care să nu aibă mai mult de 400 de cuvinte), vor fi trimise la adresa: meridian.critic.flsc@gmail.com 

Pentru detalii cu privire la normele și stilul de redactare, urmați indicațiile de pe site-ul revistei: http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=norme-de-redactare

Termenul limită pentru trimiterea articolului integral: 1 iunie 2021