Recunoaștere internațională

Revista Meridian Critic se afla in bazele de date:

SCIPIO

Fabula

Library of Congress

Revista Meridian Critic este în curs de evaluare de către:

MLA
EPSCO

CEEOL