Politici generale

 

PRINCIPII GENERALE

 

 1. CATEGORII DE TEXTE

 

Textele care intră în atenția revistei în vederea publicării reprezintă contribuții din domeniile limbă, literatură, literatură comparată, lingvistică, studiu al mentalităților și domenii interdisciplinare. Contribuțiile acceptate spre publicare trebuie să fie:

 • studii teoretice și teoretico-aplicative ce aduc o contribuție nouă în domeniile de interes revistei;
 • eseuri, interviuri și reflecții asupra unor teme majore din domeniu;
 • recenzii tematice care sintetizează rezultatele și opiniile deja existente legate de o anumită temă;
 • recenzii ale unor lucrări importante pentru evoluția domeniilor acoperite de revistă.

 

 1. CRITERII DE PUBLICARE

 

Meridian Critic este finanțat de Universitatea „Ștefan cel Mare”. Autorii nu trebui să plătească nici un fel de contribuție pentru procesarea manuscriselor și publicarea în revistă.

Acceptarea spre publicare a textelor se face exclusiv pe criterii care privesc valoarea lor științifică. Criteriile avute în vedere pentru publicare sunt:

 • importanța temei abordate și relevanța acesteia pentru cunoașterea în domeniu;
 • gradul de impact al temei, corelat cu calitatea științifică a textului și a redactării;
 • contribuția la dezvoltarea cunoașterii în domeniu, prin raportarea la stadiul actual al cercetării;
 • originalitatea interpretărilor avansate;
 • gradul de racordare la principiile de cercetare, analiză și interpretare științifică, corelat cu nivelul de informare bibliografică și de acoperire a surselor bibliografice valoroase;
 • calitatea concepției și a elaborării lucrării, a construcției demersului științific, acuratețea prezentărilor și calitatea argumentației.

 

 1. PROCESUL DE PEER-REVIEW

 

Toate materialele trimise spre publicare Revistei Meridian Critic sunt supuse procesului de referat (peer-review). Acest proces are drept scop selectarea textelor științifice valoroase și importante pentru cunoașterea în domeniu.

 

Secretarul de redacție trimite lucrările fără numele autorilor prin e-mail la doi experți în domeniu. Toți evaluatorii lucrărilor vor rămâne anonimi, iar procesul de evaluare se derulează individual. Experții au afilieri diferite, nu provin din același oraș si nu se cunosc între ei. Evaluatorii furnizează editorilor informațiile necesare pentru ca aceștia să poată lua o decizie clară și în deplină cunoștință a situației privitor la compatibilitatea textului cu cerințele revistei. Daca au păreri diferite despre o anumită lucrare, aceasta este trimisa către un al treilea evaluator.

Comentariile evaluatorilor si observațiile editorului executiv contribuie la decizia luată de editorul șef. Aceasta decizie însoțită de comentariile aferente este trimisă autorilor prin e-mail. Pe cât se poate, o recenzie negativă trebuie să semnaleze și să explice autorului punctele slabe ale textului, astfel încât acesta să înțeleagă motivele deciziei de respingere și să afle care sunt elementele ce trebuie supuse revizuirii pentru ca textul să poată fi publicat. Referenții nu sunt obligați să ofere sfaturi și detalii Autorilor care nu îndeplinesc condițiile revistei. În cazul în care evaluatorii consideră că un text nu corespunde condițiilor de publicare ale revistei, ei pot face un raport scurt și convingător argumentat, prin care își justifică decizia.

 

În evaluare, evaluatorii au în vedere:

 

 • Interesul problematicii abordate;
 • claritatea ipotezelor și a contribuției studiului la dezvoltarea problemei specifice;
 • contribuția studiului în ceea ce privește dezvoltarea domeniului sub aspect gnoseologic, teoretico-aplicativ, metodologic, epistemologic;
 • elemente de originalitate și impactul și consecințele acestora pentru evoluția domeniului;
 • principiile pe care se întemeiază concepția și construcția textului;
 • proporțiile optime între diferitele componente ale lucrării (teoretică, aplicativă, metodologică, argumentativă);
 • elementele care lipsesc contribuției pentru a fi acceptată fără rezerve;
 • eventuale ameliorări ar putea să genereze un text de cea mai bună calitate;
 • respectarea elementelor de etică a cercetării (bibliografia este corect folosită, citările și trimiterile sunt exacte, toate contribuțiile folosite sunt menționate explicit și întocmai, sfera conceptuală discutată și/sau promovată prin text nu contravine flagrant cu principiile morale fundamentale ale societății etc.).

 

De obicei, decizia este luată în termen de șase săptămâni de la primirea manuscrisului. Redactorul șef va comunica autorilor daca lucrarea este acceptata, trimisă spre revizuire, sau respinsa.

Lucrările care necesită revizuiri minore sunt returnate în termen de patru săptămâni de la comunicarea hotărârii, iar cele cu modificări majore, în termen de trei luni. Lucrările care nu se încadrează în aceste termene vor fi respinse de la publicare, excepție făcând cele care beneficiază de condiții speciale.

Decizia finală în vederea publicării este luată de redactorul șef pe baza evaluărilor experților și a obiectivului revistei.

Redacția este responsabila pentru calitatea și selecția spre publicare a manuscriselor, iar autorii sunt responsabili pentru conținutul articolului propriu.