Sumar

SUMAR

 

I. DOSAR CRITIC. Corp şi text/ Corpul ca text

9

Luminiţa-Elena TURCU, Foreword ..........................................................

11

Magdalena MURAWSKA, The Reading and Deciphering of the Body in Medical Case Reports ....................................................................

15

Parvin SULTANA, Nakedness and Resistance: Understanding Naked Protests of Women .……………………………………………....

31

Nadja REINHARD, Machtdispositiv Und Gender in Kafkas Romanfragment der Verschollene .................................................

44

Ana-Maria POPESCU, Corpul îmbrăcat. Mentalităţi şi gestionarea impresiilor (O abordare comparativă a operelor literare ale lui N. Filimon şi W.M. Thackeray) ..........................................................

56

Simona ANTOFI, Construcţie textuală şi ipostaze ale corpului feminin - Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile ….……………………

65

 

II. EXEGEZE

74

Sabina FÎNARU, Estetica „omului viu’ şi conflictul reprezentărilor ...........

76

Ovidiu MORAR, The Romanian Surrealism after the War ..........................

91

Nicoleta IFRIM, Fractal Perspective in Re-shaping Contemporary Epistemology. Literary Extensions ..............................................

110

 

III. RECENZII

136

Ioan Fărmuş, Privind înapoi, cititorul. Ipostaze ale lectorului în proza românească, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2013, 296 p. (Cornelia MACSINIUC) ........